českyenglish

Domů / Home

Profil společnosti

Co nabízíme

 

Historie

Původně zámečnická dílna Karla Ježka, založená v roce 1846, se stala výchozím bodem v historii dnešní společnosti MAXIMA CONSTRUCTION s.r.o.. Po skončení druhé světové války došlo ke znárodnění firmy K.& R. Ježek a v roce 1963 byl výrobní závod zařazen do podniku Adamovské strojírny. Cílem sloučení s Adamovskými strojírnami byla výroba řezaček papíru a přesných dílů pro tiskařské stroje. V roce 1993 vznikl ADAST BLANSKO, a.s., jako dceřiná společnost Adamovských strojíren, a.s. Konkurz mateřské společnosti dostal v roce 2002 do konkurzu i dceřinou společnost. Celosvětová krize v r. 2008 postihla kriticky i tento obor, přes vleklé ekonomické těžkosti a velkou konkurenci na trhu se podařilo do současné doby zachovat veškeré původní české know-how a dokumentaci.

Do roku 2004 opustilo brány MAXIMY přes 26 000 kusů řezaček, které našly odbytiště především v zahraničí. V současné době MAXIMA působí na trhu ve značně menším rozsahu než v dobách své slávy, představuje však jednu z mála zachovaných původních českých značek.

 

Současnost

MAXIMA CONSTRUCTION s.r.o. je český výrobce jednonožových, motoricky a hydraulicky poháněných řezaček papíru MAXIMA. Vyráběny jsou ve čtyřech velikostech, a to o délce řezu 62, 80, 92 a 115 cm, ve standardním provedení, nebo v provedení pro poloautomatický provoz. Jsou určeny k řezání papíru, kartonu, lepenky, dýhy a dalších listových materiálů jako např. kovových folií, kůže, korku, pryže a folií z umělých hmot. Řezačky vychází z osvědčené a provozem odzkoušené konstrukce. Vynikají vysokou robustností, spolehlivostí, přesností řezu, snadným ovládáním, vysokou úrovní bezpečnosti práce a účelným designem.

Firma se účastní mezinárodních veletrhů a výstav, odkud si vedle osobních kontaktů zástupci společnosti přivážejí i různá ocenění a medaile. V minulosti získaly řezačky MAXIMA ocenění Zlatý EMBAX-PRINT.

Všechny modely procházejí průběžnou inovací, a to jak v oblasti designu, tak mechanických částí stroje (např. servopohon sedla který zajišťuje spolu se zvýšením přesnosti potřebnou dynamiku a rychlost, nové lineární valivé vedení sedla, nové hydraulické válce s tlumením v krajních polohách, kuličkové šrouby, apod.). Tyto konstrukční změny zvyšují užitnou hodnotu stroje a umožňují poskytnout prodlouženou záruku. Všechny stroje splňují náročná kritéria zákonných bezpečnostních předpisů na úrovni Evropské unie a jsou certifikovány CE a GOST.

Společnost MAXIMA CONSTRUCTION s.r.o. navazuje na více než 50-ti leté zkušeností s vývojem, výrobou a prodejem řezaček papíru a výrobků pro významné polygrafické firmy. Řezačky vyváží prostřednictvím prodejní a servisní sítě do více než 50 zemí. Mimo jiné do USA, Kanady, Itálie, Německa, Francie, Portugalska, Řecka, Maďarska, Slovenska, Polska, Chorvatska, Srbska, Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Kazachstánu a dalších zemí.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webadmin: info@apos-maxima.cz.
Copyright © 2018 MAXIMA CONSTRUCTION s.r.o.
Naposledy změněno / Last change: 29. 12. 2018